Els Tossals

Les referències documentals i escrites que ens aproximen a parlar dels orígens del santuari de Nostra Senyora dels Tossals, són les relacionades amb el castell de Capolat, el qual hom situa en aquest indret.

La primera referència explícita al castell de Capolat es remunta a l’any 1.065. Aquest indret també apareix esmentat a la darreria del segle XV, com el lloc comú de reunió dels caps de casa del terme (loco comuni dictii castri de Capolat; in platea sive loci comuni dicti castri de Capolat, any 1494).

En l’obra titulada Jardín de María plantado en el Principado de Cataluña del frare dominic Narcís Camós editat any 1657 a Barcelona, i en el seu capítol XIV es descriu el santuari de Nostra Senyora dels Tossals.

Les darreres notícies obtingudes sobre el lloc se situen a finals dels anys 50 del s. XX, moment en què el capellà feu desmuntar la teulada i enderrocar part de la seva estructura amb càrregues explosives, per motius encara avui desconeguts.

Situat a 1.455 m, les ruïnes del santuari dels Tossals esdevenen un esplandit mirador.

Darrera actualització: 08.04.2022 | 14:53