Impostos

Gestió dels vostres impostos


Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet


L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Accés a l'Oficina de Gestió Tributària de l'Ajuntament

Presencialment o per telèfon


Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment, podeu adreçar-vos a qualsevol oficina de gestió tributària reservant cita prèvia o bé trucar per telèfon al 932 029 802.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de Capolat és l'Oficina de Gestió Tributària de Berga.

Gran Vía, 42
08600 Berga
Tel.: 934 729 120
Horari: de 8.30 a 14 h
Email: orgt.berga@diba.cat

Podeu consultar la informació de contacte.

Darrera actualització: 14.02.2022 | 14:45
Darrera actualització: 14.02.2022 | 14:45