Cessió d'espais i lloguer de material

Servei que s'encarrega de gestionar la cessió de l'espai de la Sala Polivalent de l'Ajuntament per a la celebració de reunions, trobades...

  • Establiment de normativa de cessió d'espais
  • Lliurament de claus i control de la cessió
  • Manteniment de les instal·lacions
  • Control del material.

En cas de voler sol·licitar aquest servei es té que demanar mitjançant intstància i abonar la corresponent taxa.

Aquest servei està regulat per l'Ordenança Fiscal número 10: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017025014.pdf&1

 

 

 

 

Darrera actualització: 28.02.2018 | 14:05