Sant Serni de Terrers

Església documentada des del període medieval, d’aquesta època es conserva gran part del mur nord, tot i que amb reformes posteriors consistents en el sobrealçament d’aquest i el seu escurçament per la banda de ponent.

En època modera, probablement al segle XVIII, es remodelà considerablement l’edifici, es va refer el mur sud, probablement es va tornar a col·locar la porta medieval, es va construir la capella, els peus de l’església es reduïren, i també es va refer tot el mur de llevant i es remuntà al mur nord.

Darrera actualització: 08.04.2022 | 14:54