Avisos

  • 26 d'abril de 2019 Ple 29 d'abril de 2019

    Es fa públic que el dilluns 29 d'abril de 2019, a les divuit hores (18:00), l’Ajuntament en Ple es reunirà en sessió extraordinària urgent per tractar el següent : Designació dels membres titulars i suplents de les meses electorals a les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu 2019 del proper 26 de maig de 2019.

  • Autoritzacions 19 de març de 2019 Inici del període d'autoritzacions de crema.

    Del 15 de març al 15 d'octubre és prohibit fer foc, excepte autoritzacions.

Darrera actualització: 15.06.2016 | 12:29
Darrera actualització: 15.06.2016 | 12:29