BAN

Degut a la situació d’escassetat d’aigua que estem patint, per falta de pluges, el pantà de Coforb i la Font de Teix, zona d’influència d’on s’abasteix el subministrament de les xarxes de Coforb i Farners, ha descendit fins a situar-se en nivells d’excepcionalitat.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Capolat, com a responsable de prestar el servei d’abastament d’aigua i de garantir-lo i per tal d’assegurar l’abastament d’aigua a la població,

FA AVIENENT que:

L’Adopció de les següents mesures adreçades a assegurar l’estalvi d’aigua i el seu ús racional:

· Prohibir l’ús d’aigua de la xarxa potable per a reg de jardins, prats, horts i zones verdes.
· Prohibir l’ús d’aigua de la xarxa per l’ompliment de piscines, basses.
· Prohibir l’ús d’aigua de la xarxa per rentat de tota mena de vehicles.

Aquest Ajuntament demana la cooperació de tots els veïns per poder normalitzar l’abastament d’aigua mitjançant el compliment d’aquestes normes, fins a l’aixecament de les restriccions.

Capolat, 29 d’agost de 2017

El Tinent d’Alcalde
Josep Mosoll