ANUNCI


Es fa públic que el dilluns 6 DE FEBRER DE 2017, a les VINT hores (20:00), l’Ajuntament en Ple es reunirà en sessió extraordinària per a debatre el següent assumpte:

1. Aprovació inicial pressupost exercici 2017.

Capolat, 30 de gener de 2017.