Concurs de mèrits plaça Auxiliar Administratiu/iva

Grup C, Subrup C2. Escala Administració General, Subescala Auxiliar. Nombre de places: 1.

Sistema: Concurs de mèrits. Torn Lliure.

Qui pot sol·licitar-ho:

Aspirants al procés selectiu que reuneixin els requisits establerts en les bases de la convocatòria.

Cal aportar:

Darrera actualització: 06.02.2023 | 09:20