PLE EXTRAORDINARI 1.4.2019

Dijous, 14 de març de 2019 a les 00:00

ANUNCI

Es fa públic que el dilluns 1 D’ABRIL DE 2019, a les VINT hores (20:00), l’Ajuntament en Ple es reunirà en sessió EXTRAORDINÀRIA URGENT per tractar el següent :

Relació d'assumptes:

1.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES TITULARS I SUPLENTS DE LES MESES ELECTORALS A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS 2019 QUE TINDRAN LLOC EL 28 D’ABRIL DE 2019.

Capolat, 14 de març de 2019

L’Alcaldessa

Mireia Besora Sans

Darrera actualització: 14.03.2019 | 14:11